Anunci de l'aprovació definitiva de Ripollet com a àrea de mercat d'habitatge tens. Acord pres al Consell Metropolità de l'Area Metropolitana de Barcelona de data 27 de juliol de 2021.