Memòries i documents dels projectes normatius en curs Disponible a: Ajuntament de Ripollet

Quins procediments normatius (ordenances, reglaments, ordenances fiscals, planejament) estan en procés d'elaboració? Aquí pots veure l'estat de tramitació en què es troben i consultar-ne tots els documents relacionats.