Estàs interessat a conèixer l’agrupació de la documentació? El quadre de classificació és una estructura jeràrquica i lògica de conceptes que reflecteix les diferents funcions, activitats i transaccions de l’ens, i que permet identificar-ne i agrupar-ne físicament o intel·lectualment els documents i facilitar-ne la recuperació.

L’Ajuntament de Ripollet està en fase de desenvolupar el QdC que s’adaptarà al nou Model de Quadre de classificació de la documentació municipal (QdCM) desenvolupat per la Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni  de la Generalitat de Catalunya. Aquest model aspira a ser una eina que permeti als ajuntaments catalans que l'adoptin el compliment de l'actual normativa en matèria de gestió documental i transparència.

Aquest model és un instrument tècnic que, basat en la metodologia arxivística actual, s’adapta a la realitat de l’administració electrònica i facilita als ajuntaments el compliment de les disposicions normatives relacionades amb la gestió documental, la transparència i les normes d’interoperabilitat.

.