Necessites consultar un document en concret de l’ens? Els  instruments de descripció documental són un element clau per a la identificació i localització de la documentació i s’utilitzen per localitzar i consultar la documentació de l’ens.

La descripció és l’element clau per a la identificació i la localització de la documentació.

Els diferents instruments de descripció que elaboren els arxivers/es, són els elements que permeten controlar la documentació. També a través d’aquests, els usuaris poden consultar i localitzar aquella informació que necessiten.

  • Índex dels fons documentals: no és una mera relació dels fons, sinó que descriu el contingut de cada fons custodiat a l’Arxiu a partir de les sèries documentals (codi i nom de la classificació) i el seu abast cronològic. Aquesta eina permet tenir una visió global dels documents de l'Arxiu, com també, concretar l'abast de cada fons o dels documents resultants de les seves funcions.
  • Inventari dels documents custodiats a l'Arxiu: permet visualitzar la documentació que conserva l’Ajuntament a partir d’una estructura basada en sèries documentals, cronologia extrema i volum de documentació (capses, llibres, projectes, imatges...).
  • Relació dels instruments de descripció: informa de les eines elaborades per l'Arxiu per a localitzar els diferents documents. Es tracta de la guia, els inventaris i catàlegs, les relacions de transferència i la base de dades de l'aplicació de l'Arxiu.

 

1 Quadre de fons de l'Arxiu municipal

2 Inventari de sèries documentals avaluades i cronologies extremes (Base de dades GIAM).

.