T'agradaria conèixer els terminis de conservació de la documentació?

El calendari de conservació i règim d'accés de la documentació és una eina fonamental que permet gestionar adequadament els documents. El calendari és fruit d'un procediment que s'inicia amb l'avaluació dels documents i continua amb la decisió sobre la seva disposició. A més a més, també incorpora el seu règim general d’accés.

El calendari de conservació i d’eliminació de la documentació és una eina fonamental que permet gestionar adequadament els documents. El calendari és fruit d’un procediment que s’inicia amb l’avaluació dels documents i continua amb la decisió sobre la seva disposició.

 

-L'Ajuntament de Ripollet no diposa de Taules d'Avaluació Documental pròpies i aplica les Taules (TAD) elaborades per la CNAATD.

-Pel que fa al règim d'accés documental s'han seguit els criteris marcats per la pròpia CNAATD.