Aquí pots consultar les resolucions i els decrets aprovats per aquest ens.

Les resolucions i els decrets contenen i tracten informació sotmesa als preceptes i garanties legas en matèria de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), per la qual cosa la majoria d'aquestes no es poden publicar. No obstant això, estem treballant per habilitat una carpeta ciutadana que  des de la Seu Electrònica , amb la identificació digital o a través del PIN Ciutadà personal, es poden consultar les dades padronals, rebuts, registres i tràmits sol·licitats a l'Ajuntament.