La seu electrònica es troba estructurada en dos grans blocs:

1) Serveis, tràmits i gestions

2) Govern Obert i transparència

 

A través del primer bloc, la ciutadania, les entitats, les persones jurídiques i els professionals poden establir relacions amb l'Administració Pública en tant que poden presentar sol·licituds d'inici de tràmit, fer enviament de documentació relacionada amb facturació de serveis, consulta de notificacions electròniques, entre d'altres. 

A través del segon bloc, la ciutadania, les entitats, les persones jurídiques i els professionals, podran consultar dades de caracter public relacionades amb la rendició de comptes a la que totes les administracions públiques estan obligades.