Si necessites conèixer algun aspecte relacionat amb la normativa d'aquest ens, ja sigui sobre serveis concrets o sobre l'estructura i el funcionament, aquí és on pots trobar tota la documentació oficial.

0 Registres carregats
Resum Data publicació Enllaç
Reglament Orgànic Municipal 27-04-2016 https://www.rellinars.cat/ajuntament-seu-electronica/informacio-oficial/ordenances-i-reglaments-generals/reglament-organic-municipal.html