No saps com pots comunicar-te amb aquest ens? Aquí trobaràs els diferents canals d'atenció ciutadana que tens al teu abast.

OFICINES MUNICIPALS

Els matins de dilluns a divendres de 8.00 a 14.30 hores i dimecres a la tarda de 16h. a 19h. Tel. 972 46 91 71 Fax.972 46 87 80 – email: ajuntament@quart.cat – Plaça de la Vila, 2 17242 Quart.

L’horari durant els mesos de juliol i agost serà de 8.00 a 14h.

En aplicació a l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament de Quart, per als anys 2019-2023 que va entrar en vigor el passat dimecres 10 d’abril de 2019, a l’article  10 “Jornada de Treball” punt 3 del Títol I Capítol II, diu:

3. S’entén per jornada de treball anual ordinària el resultat de restar als 365 dies anuals el nombre de dies de vacances, el nombre de dies de festius oficials del calendari laboral i el nombre de dissabtes i diumenges de l’any. El nombre de dies resultant s’ha de multiplicar per la jornada diària establerta amb caràcter general (7,5 hores), que donarà, com a resultat, la jornada anual efectiva. En tot cas, la jornada anual resultant mai no superarà la que l’Administració general de l’Estat determini per als seus empleats públics.

Durant la vigència d’aquest acord:

El 5 de gener (vigília de Reis), el dijous sant, el 23 d’abril (Sant Jordi), el 28 d’octubre (vigília de Sant Narcís), el 24 de desembre (vigília de Nadal) i el 31 de desembre (cap d’any), es finalitza la jornada laboral a les 14 hores.

 

JUTJAT DE PAU

L’horari d’atenció al públic és cada Dijous de 9-14 hores. Tel. 629 51 69 95.

 

PIJ (PUNT INFORMATIU JUVENIL)

Dimarts i dijous  a l’Estació Jove de Quart 12h a 17h.

 

SERVEI A L’ASSOCIACIONISME (Estació)

De dilluns a divendres de 11:30 a 14h. i per les tardes: Dilluns i divendres de 15h a 17h.

Telèfon per a consultes: 972469451.

 

SERVEIS SOCIALS

Dimarts i dijous de 9.30 a 14h a la planta baixa de les dependències municipals de l’Ajuntament de Quart. Telèfon per demanar hora i consultes: 972 20 19 62

 

BIBLIOTECA MIQUEL PAIROLÍ

Llibres, jocs i material per joves. Ordinadors amb connexió a Internet.

Local Social de Quart, c/ del Tren 49  Tel.972 46 90 73

Horari:

Dimarts i dimecres de 9:15h. a 12:30h.

Dimarts, dijous i divendres de 16:30h. a 20h.

Dilluns i dimecres de 17h a 20h.

 

MUSEU

Dissabtes de 10:30h a 14h. i de 16.30 a 20h.
Festius de 10h. a 14h.
Primer i tercer diumenge de mes de 10 a 14h.

Telèfon: 972469370/ 972469171