Quina superfície té el terme municipal? A quina altitud sobre el nivell del mar està? Quants habitants té? Aquestes són algunes de les dades que pots descobrir en aquest apartat.

Municipi de Quart

Comunitat autònoma: Catalunya
Comarca: Gironès
Província: Girona
Coordenades geogràfiques: 41°56’25″N 2°50’31″E
Altitud: 136 m
Població: 3.798 hab. (Idescat, 2020)
Densitat de població: 74,9 hab./km2
Superfície: 38,1 km2

Informació de l’Institut d’Estadística de Catalunya

El terme municipal de Quart engloba sis nuclis urbans o veïnats que són: Quart, Palol d’Onyar, la Creueta, el Castellar, Sant Mateu de Montnegre i Montnegre. Cada un d’ells té una personalitat i unes característiques històriques i geogràfiques diferents, i tots han coincidit a perfilar els trets peculiars del territori que avui constitueix el terme de Quart, un municipi d’una extensió considerable –37’44 Km quadrats-, situat a la comarca del Gironès, al sud de la ciutat de Girona, entre el massís de les Gavarres i el riu Onyar.

Per més informació podeu consultar el Municat:

https://municat.gencat.cat/ca//Temes/els-ens-locals-de-catalunya/consulta-de-dades/ens-detall/index.html?ID=1714260009