Si consultes periòdicament aquest apartat, t'assabentaràs puntualment dels processos de selecció que obri l'ens. En sabràs, entre d'altres, els requisits d'accés i les dates durant les quals es poden presentar les candidatures i quan es faran les proves per accedir-hi.

El present conjunt de recursos recull la informació vinculada a les dades de convocatòries de proves d’accés a la funció pública local i de concursos per a proveir llocs de treball

0 Registres carregats
Denominació Número de places Data d'inici Data de fi Expedient Sistema de selecció Tipus de personal Grup de titulació Altres requisits Matèries Estat Data de les proves Lloc de les proves Dades de les publicacions Més informació Documents
Procés selectiu aux. adm. serveis tècnics 1 440/2021 concurs-oposició funcionari C2 El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 30/7/2021 Edicte BOP
Edicte BOE
Edicte DOGC
Procés selectiu aux. adm. OAC 1 415/2021 concurs-oposició funcionari C2 Edicte bases BOP
Edicte BOE
Edicte DOGC
Edicte BOP correcció errors
Relació provisional admesos i exclosos
Aprovació definitiva admesos i exclosos aux adm oac
ACTA FINAL
Procés selectiu aux. adm. intervenció i rrhh 1 413/2021 concurs-oposició funcionari C2 Edicte bases BOP
Edicte BOE
Edicte DOGC
Relació provisional admesos i exclosos
Aprovació definitiva admesos i exclosos aux adm intervenció i rrhh
ACTA FINAL
(NOU PROCEDIMENT) Bases i procediment de selecció d'una plaça de tècnic/a auxiliar de cultura, festes i joventut 1 365/2021 concurs-oposició laboral-fix C1 Bases BOP
Edicte DOGC
Edicte BOE
Relació provisional admesos i exclosos
Bases i procediment de selecció d'una plaça de tècnic auxiliar de cultura, festes i joventut (PROCÉS TANCAT) 1 830/2020 Concurs-oposició Laboral fix C1 El procés de selecció d'un tècnic auxiliar de cultura, festes i joventu ha quedat desert Acta final
Bases i procediment de selecció d'una plaça de tècnic de desenvolupament comunitari 1 829/2020 Concurs-oposició laboral fix A2 Edicte BOP bases
Edicte DOGC
Edicte BOE
Edicte BOP relació provisional admesos i exclosos
Aprovació definitiva admesos i exclosos tècnic desenvolupament comunitiari
ACTA FINAL
Bases i procediment de selecció d'una plaça d'auxiliar de biblioteca 1 828/2020 Concurs-oposició laboral fix C2 Edicte BOP bases
Edicte DOGC
Edicte BOE
Relació provisional admesos i exclosos aux. biblioteca
APROVACIÓ DEFINTIVA ADMESOS I EXCLOSOS AUX BIBLIOTECAI DATA EXAMEN
Acta prova 1 català
ACTA FINAL
Borsa de treball auxiliars administratius/ves 19-02-2020 61/2020 concurs-oposició Acta final
Procés selectiu Tècnic serveis al territori 1 25-10-2019 434/2019 concurs-oposició funcionari A2 Acta fase 2 i 3
Procés selectiu Coordinador serveis tècnics 1 25-10-2019 433/2019 concurs-oposició funcionari A2 Acta fase 2 i 3
Borsa de treball Llar Infants 09-08-2019 374/2019 concurs-oposició laboral Acta definitiva borsa mestra
Acta definitiva borsa educadora
Decret Borsa treball mestra
Decret borsa educadora
Tècnic/a medi ambient 1 ACTA FINAL.pdf