Si consultes periòdicament aquest apartat, t'assabentaràs puntualment dels processos de selecció que obri l'ens. En sabràs, entre d'altres, els requisits d'accés i les dates durant les quals es poden presentar les candidatures i quan es faran les proves per accedir-hi.

 

ANUNCIS CONVOCATÒRIES VIGENTS

 

DESENVOLUPAMENT DE PROCESSOS SELECTIUS VIGENTS

 

 • BORSA DE TREBLL D'ARQUITECTE MUNICIPAL

14/12/2022 Convocatòria i Bases del procés selectiu

27/01/2023 Llista provisional d'admesos i exclosos 

 

 • PROCÉS D'ESTABILITZACIÓ DA 6 I 8  LLEI 20/2021

         16/12/2022 Pulicació BOP convocatòria i bases

 • PROCÉS D'ESTABLITZACIÓ ART.2 LLEI 20/2021

         16/12/2022 Publicació BOP convocatòria i bases

 

 • BORSA DE TREBALL DE PERSONAL DE NETEJA MUNICIPAL ( FINALITZAT)

02/09/2022 Convocatòria i bases del procés selectiu

22/09/2022 LLista provisional de persones admeses al procés selectiu

21/11/2022 Aspirants que han de realitzar les proves, nomenament de tribunal i data de les entrevistes

05/12/2022 Resultat de les proves del procés de selecció

14/12/2022 Decret de constitució de la borsa de treball de personal de neteja

 

 • BORSA DE TREBALL D'AUXILIAR ADMINISTRATIU (FINALITZAT)

02/09/2022 Convocatòria i bases del procés selectiu

27/09/2022 Esmena d'errors per omisió en les bases de la convocatòria

25/10/2022 Llista provisional de persones admeses i excloses del procés selectiu

23/11/2022  LLista definitiva de persones admeses i exlcoses, constitució del tribunal selecciónador i convocatòria de les proves  del procés selectiu.

30/11/2022 Nova designació de membres i esmena d'errors materials en el nomenament de membres del tribunal

19/12/2022 Acta amb els resultats de la prova de català i test de coneixements

06/02/2023 Resolució i constitució borsa de treball

 

 • TÈCNIC/A DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL (FINALITZAT)

11/08/2022 Convocatòria i bases del provés selectiu

19/09/2022 Llista provisional de persones ademeses i exclososes

17/10/2022 LLista definitiva de persones d'ademeses i excloses, constitució del tribunal seleccionador i convocatòria de les proves del procés selectiu

10/11/2022 Resultat de les proves del procés de selecció

 

 

 • VIGILANT-TAQUILLER DE PISCINA (FINALITZAT)

 18-05-2022 Convocatòria i bases del procés selectiu

02-06-2022 Llistat provisional d'admesos i exclosos, data exàmens i persones que han de superar la prova de català

10-6-2022 Llistat definitiu d'admesos i exclosos, tribunal i esmena de bases.

 

 • SECRETARIA INTERVENCIÓ (FINALITZAT)

 16/03/2022- Anunci del llistat provisional d'admesos/es i exclosos/es

 31/03/2022- Anunci del llistat definitiu d'admesos/es i exlosos/es,  data de les proves i Tribunal.

 04/04/2022- Anunci esmena d'errors materials en la llista definitiva d'admesos/es  i exlosos/es

 27/04/2022- Resultats de les proves del procés de selecció.

 

 • TÈCNIC/A ESPECIALISTA EN SERVEIS MUNICIPALS (FINALITZAT)

16/03/2022- Anunci del llisat provisional d'admesos i exclosos

03/05/2022- Anunci del llistat definitiu d'ademesos/es i exclosos/es, data de les proves i Tribunal

13/05/2022 - Resultat de la prova de català

 

 • BORSA D'EDUCADORA DE LA LLAR D'INFANTS (FINALITZAT)

 07/03/2022 - Anunci del llistat provisional d'admeses i excloses

 12/04/2022- Anunci del llistat definitiu d'admeses i excloses, data de les entrevistes i Tribunal

 30/05/2022- Resultats i classificació final del procés selectiu

19/07/2022-Resolució d'al·legacions i resultat definitiu de la constitució de la Borsa de treball d'educadora de la Llar d'infants.

 

 • TÈCNIC/A DE L'ADMINISTRACIO GENERAL (FINALITZAT)

21/02/2022 - Anunci d'esmena d'error detectats en les bases

31/03/2021 - Anunci del llistat provisional d'admesos/es i exclosos/es

03/05/2022 - Anunci del llistat definitiu d'ademesos/es i exlosos/se, data de les proves i Tribunal.

26/05/2022 - Resolució de les proves

 

 • BORSA DE TREBALL DE PEÓ DE BRIGADA (FINALITZADA)

04/02/2022 - Anunci del llistat provisional d'admesos i exclosos

28/02/2022 - Anunci del llistat definitiu d'admesos i exclosos, dates de les proves i Tribunal

18/03/2022- Anunci del resultat de la prova de llengua catalana i la fase de consurs

28/03/2022-Constitució de la Borsa de Peó de Brigada