A través d'aquest apartat pots accedir a la informació relativa als edictes, anuncis i altres procediments normatius que es troben actualment en tràmit.

El taulell d'edictes de la Mancominitat de Municipis per a la Promoció de l'Esquí Nòrdic es troba al següent enllaç:

https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=9007130008

Addicionalment, en el següent enllaç podeu accedir al Butlletí Oficial de la Província de Lleida:

https://bop.diputaciolleida.cat/