Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

En aquest apartat trobaràs la descripció dels òrgans de govern de l’ens, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part.

Comissions informatives

Accedeix a la  accedeix a la composició, competències i caldendari a través d'aquest enllaç 
 

Ple municipal

Accedeix a la composició, competències i caldendari a través d'aquest enllaç 

Junta de govern local

Accedeix a la composició, competències i caldendari a través d'aquest enllaç