En aquest apartat trobaràs la descripció dels òrgans de govern de l’ens, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part.

 COMPOSICIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE PREIXANA

 

Alcalde:

Sr. Jaume Pané Roig

 

Regidors:

Sr. Miquel Angel Pagés Lluch

Sra. Sandra Heras Pedrós

Sr. Manel Puig Pallàs

Sr. Pep González Suárez

Sr. Josep Badias Mata

Sr. Salvador Cabrol Baiget

 

 

 

MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

 

Sr. Jaume Pané Roig, Alcalde

Sr. Miquel Angel Pagés Lluch, primer tinent d’alcalde

Sra. Sandra Heras Pedrós, segona tinenta d’alcalde