No saps quan se celebra la propera sessió plenària? Aquí t'indiquem la data, el lloc, l'hora i els punts que s'han inclòs a l'ordre del dia.

ple corporatiu 9/2017

Data d'inici de la sessió 25-10-2017

Hora d'inici de la sessió 20

Lloc ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

En virtud de l'article 53.1c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, i com a membre que sou de la Corporació, us convoco, a la sessió ordinària del Ple Corporatiu de l'Ajuntament de Prats i Sansor.

 

 

Convocatòria: Sessió ordinària Ple Corporatiu 9/2017

Lloc: Sala Plens Ajuntament

Dia: dimecres, 25 d’octubre del 2017

Hora:  20,00 hores

Ordre del dia:

 

 

1.- Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior

2.- Llicències d'obres i expedients urbanístics:

- 30/2017, Urb 376

- 36/2017, Urb 239  

- 33/2017, Urb 425

- 34/2017, Urb 355

3.- Llicències primera ocupació

- 27/2017, C/Barri

4.- Aprovació acta delimitació Prats/Bellver

5.- Aprovació inicial projecte

6.- Anulació rebuts escombraries

7.- Altres assumptes i escrits rebuts:

8.- Assumptes sobrevinguts

9.- Relació despeses-ingressos: setembre-octubre

10.- Precs i preguntes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jordi Rosell Ginesta,

Alcalde

 

Prats i Sansor,  20 d’octubre  del 2017

 

 

 

 

ple corporatiu 8/2107

Data d'inici de la sessió 26-09-2017

Hora d'inici de la sessió 20

Lloc ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

En virtud de l'article 53.1c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, i com a membre que sou de la Corporació, us convoco, a la sessió ordinària del Ple Corporatiu de l'Ajuntament de Prats i Sansor.

 

 

Convocatòria: Sessió ordinària Ple Corporatiu 8/2017

Lloc: Sala Plens Ajuntament

Dia: dimarts, 26 de setembre del 2017

Hora:  20,00 hores

Ordre del dia:

 

 

1.- Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior

2.- Llicències d'obres i expedients urbanístics:

- 32/2017, reforma Comunitat Propietaris

- 31/2017, reforma Carrer Sant Serni 

- 30/2017, obra Urb 376

- 26/2017, obra Urb 225

3.- Llicències primera ocupació

4.- Expedient generació de crèdits 3/2017

5.- Aprovació subvencio Diputació Pla Arrendaments i Subministraments

6.- Aprovació subvencio Diputació Pla Extraordinari Inversions Locals

7.- Expedient linees fonamentals Pressupost 2017-2019

8.- Autorització cursa ruta 4x4

9.- Proposta activitats extraescolars

10.- Modificació ordenances fiscals escombraries i cementiri

11.- Altres assumptes i escrits rebuts:

12.- Assumptes sobrevinguts

13.- Relació despeses-ingressos: agost-setembre

14.- Precs i preguntes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jordi Rosell Ginesta,

Alcalde

 

Prats i Sansor,  21 de setembre  del 2017

ple corporatiu 7/2017

Data d'inici de la sessió 30-08-2017

Hora d'inici de la sessió 20

Lloc ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

En virtud de l'article 53.1c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, i com a membre que sou de la Corporació, us convoco, a la sessió ordinària del Ple Corporatiu de l'Ajuntament de Prats i Sansor.

 

 

Convocatòria: Sessió ordinària Ple Corporatiu 7/2017

Lloc: Sala Plens Ajuntament

Dia: dimecres, 30 d’agost del 2017

Hora:  20,00 hores

Ordre del dia:

 

 

1.- Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior

2.- Llicències d'obres i expedients urbanístics:

- 28/2017, reforma Urb 422 

- 29/2017, suspensio obres Urb 424

- 26/2017, obra Urb 225

3.- Llicències primera ocupació

- 11/2017, Urb 60

- 27/2017, Carrer Barri, 

4.- Aprovació text refós modificació POUPM

5.  Aprovació certificació obres

6.- Aprovació subvencio IDAPA 2017

7.- Proposta Fundació Hospital Cerdanya actuacions consultori mèdic

8.- Autorització cursa Catalunya Bike Race

9.- Proposta ajut Consell Comarcal actuacions camins

10.- Suport planificació estratégica ambit medi ambient Consell Comarcal

11.- Altres assumptes i escrits rebuts:

12.- Assumptes sobrevinguts

13.- Relació despeses-ingressos: juliol-agost

14.- Precs i preguntes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jordi Rosell Ginesta,

Alcalde

 

Prats i Sansor,  25 d’agost  del 2017

 

ple corporatiu 6/2017

Data d'inici de la sessió 27-07-2017

Hora d'inici de la sessió 20

Lloc ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

En virtud de l'article 53.1c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, i com a membre que sou de la Corporació, us convoco, a la sessió ordinària del Ple Corporatiu de l'Ajuntament de Prats i Sansor.

 

 

Convocatòria: Sessió ordinària Ple Corporatiu 6/2017

Lloc: Sala Plens Ajuntament

Dia: dijous, 27 de juliol del 2017

Hora:  20,00 hores

Ordre del dia:

 

 

1.- Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior

2.- Llicències d'obres i expedients urbanístics:

- 20/2017, reforma Urb 424 

- 21/2017, comunicació acampada

- 22/2017, autoritzacio ACA

-23/2017, habitatge Urb 319

-14/2017,ampliació Sant Serni

3.- Llicències primera ocupació

4.  Aprovació Comptes Municipals 2016

5.- Aprovació subvencio obra pla camins rurals 2018-2020

6.- Aprovació Annex economic Conveni Consell Comarcal tractament residus, recollida i deixellaria

7.- Aprovacio Festes Locals 2018

8.- Altres assumptes i escrits rebuts:

                                                           - marxa cicloturistica La Cerdanya Cycle Tour

                                                           - Fundacio Provea

                                                           - Sol·licitud ús vivenda

                                                           - Circ Apol.lo

                                                           - Aprovació preus contradictoris obra

                                                           - Aprovacio despeses llevaneus

                                                           - Modificacio POUPM 

                                                                                                                                                                 

9.- Assumptes sobrevinguts

10.- Relació despeses-ingressos: maig-juny-juliol

11.- Precs i preguntes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jordi Rosell Ginesta,

Alcalde

 

Prats i Sansor,  24 de juliol  del 2017

ple corporatiu 5/2017

Data d'inici de la sessió 01-06-2017

Hora d'inici de la sessió 20

Lloc ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

En virtud de l'article 53.1c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, i com a membre que sou de la Corporació, us convoco, a la sessió ordinària del Ple Corporatiu de l'Ajuntament de Prats i Sansor.

 

 

Convocatòria: Sessió ordinària Ple Corporatiu 5/2017

Lloc: Sala Plens Ajuntament

Dia: dijous, 1 de juny del 2017

Hora:  20,00 hores

Ordre del dia:

 

 

1.- Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior

2.- Llicències d'obres i expedients urbanístics:

- 15/2017, adequació capacitat

- 8/2017, devolució aval

- 16/2017, cèdula urbanistica

3.- Llicències primera ocupació

4.  Aprovació Pla Seguretat i Salut C/Rocs-Sant Serni

5.- Aprovació Comissió Especial Comptes

6.- Aprovació inicial padrons escombraries-cementiri

7.- Aprovacio adquisició directa terreny

8.- Altres assumptes i escrits rebuts:

                                                           - acta medi ambient

                                                           - programació festa major

                                                           - material menjador escolar

                                                           - modificació grup municipal                                                                                                      

9.- Assumptes sobrevinguts

10.- Relació despeses-ingressos: març- abril

11.- Precs i preguntes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jordi Rosell Ginesta,

Alcalde

 

Prats i Sansor,  22 de maig  del 2017

ple corporatiu 4/2017

Data d'inici de la sessió 20-04-2017

Hora d'inici de la sessió 20

Lloc ajuntament prats i sansor

Tipus Ordinària

Ordre del dia

En virtud de l'article 53.1c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, i com a membre que sou de la Corporació, us convoco, a la sessió ordinària del Ple Corporatiu de l'Ajuntament de Prats i Sansor.

 

 

Convocatòria: Sessió ordinària Ple Corporatiu 4/2017

Lloc: Sala Plens Ajuntament

Dia: dijous, 20 d’abril del 2017

Hora:  20,00 hores

Ordre del dia:

 

 

1.- Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior

2.- Llicències d'obres i expedients urbanístics:

- 11/2017, informe Urb el Pla, 60

- 10/2017, reforma Urb El Pla, 31

- 13/2017, devolució aval

- 14/2017, Sant Serni

3.- Llicències primera ocupació

4.  Liquidació Pressupost 2016

5.- Autorització Transpyr Gran Raid Mtb

6.- Subvencio carrecs electes 2017

7.- Autoritzacio Marxa Cicloturistica Ruta 3 Nacions

8.- Aprovacio inicial projecte

9.- Aprovació provisional modificacio POUPM

10.- Altres assumptes i escrits rebuts: - pressupostos Pla Protecció Civil

                                                           - acta agents rurals

                                                           - CHE treballs proteccio flora

                                                           - reunió implementació autocompostatge

                                                           - subvencions Diputacio IEI

                                                           - Estiu viu 2017

                                                           - Consell Esportiu Cerdanya

12.- Assumptes sobrevinguts

13.- Relació despeses-ingressos: febrer-març

14.- Precs i preguntes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jordi Rosell Ginesta,

Alcalde

 

Prats i Sansor,  13 d’abril  del 2017

Ple Corporatiu 3/2017

Data d'inici de la sessió 16-03-2017

Hora d'inici de la sessió 19,30

Lloc Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

En virtud de l'article 53.1c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, i com a membre que sou de la Corporació, us convoco, a la sessió ordinària del Ple Corporatiu de l'Ajuntament de Prats i Sansor.

 

 

Convocatòria: Sessió ordinària Ple Corporatiu 3/2017

Lloc: Sala Plens Ajuntament

Dia: dijous, 16 de març del 2017

Hora:  19,30 hores

Ordre del dia:

 

 

1.- Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior

2.- Llicències d'obres i expedients urbanístics:

- 8/2017, llosa jardi, C/Rocs

- 9/2017, Plaça Major

- 6/2017, obra Urb, 319

- 7/2017, informe

3.- Llicències primera ocupació

4.  Aprovació subvenció escola curs 2016-2017

5.- Pla Pressupostari anual 2018-2020

6.- Liquidacions taxes Endesa

7.- Autoritzacio Duatlò Aerodrom

8.- Altres assumptes i escrits rebuts: - redacció Pla Protecció Civil

                                                           - departament ensenyament

                                                           - POUM Isovol

9.- Assumptes sobrevinguts

10.- Relació despeses-ingressos: gener-febrer

11.- Precs i preguntes

 

 

 

 

 

 

 

 

Jordi Rosell Ginesta,

Alcalde

 

Prats i Sansor,  13 de març  del 2017

 

 

 

Ple Corporatiu 2/2017

Data d'inici de la sessió 16-02-2017

Hora d'inici de la sessió 19,30

Lloc Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

En virtud de l'article 53.1c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, i com a membre que sou de la Corporació, us convoco, a la sessió ordinària del Ple Corporatiu de l'Ajuntament de Prats i Sansor.

 

 

Convocatòria: Sessió ordinària Ple Corporatiu 2/2017

Lloc: Sala Plens Ajuntament

Dia: dijous, 16 de febrer del 2017

Hora:  19,00 hores

Ordre del dia:

 

 

1.- Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior

2.- Llicències d'obres i expedients urbanístics:

- 55/2016, devolució aval, Urb UA-5

- 5/2017, ampliació jardí

 

3.- Llicències primera ocupació

4.  Aprovació inicial modificacio puntual POUMP 1/2017

5.- Aprovació definitiva Pressupost 2017

6.- Tràmit audiència cadastre 3/2017-4/2017

7.- Contractació obra: adjudicació

8.- Aprovació adquisició terreny

9.- Aprovació inicial modificació crèdit 1/2017

10.- Aprovació inicial incorporació romanent crèdit 2/2017

11.- Altres assumptes i escrits rebuts: - Document unic de protecció civil

                                                           - Col·laboració Fundacio Adis

                                                           - Informe Mapa contaminiació lumínica

                                                           - Cerdà de l’any

                                                           - Autorització Local Social

                                                           - Fundació Esclerosi Multiple

 

12.- Assumptes sobrevinguts

13.- Relació despeses-ingressos: gener-febrer

14.- Precs i preguntes

 

 

 

 

 

 

 

 

Jordi Rosell Ginesta,

Alcalde

 

Prats i Sansor,  10 de febrer del 2017

 

 

Ple Corporatiu 1/2017

Data d'inici de la sessió 12-01-2017

Hora d'inici de la sessió 19,00

Lloc Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

En virtud de l'article 53.1c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, i com a membre que sou de la Corporació, us convoco, a la sessió ordinària del Ple Corporatiu de l'Ajuntament de Prats i Sansor.

 

 

Convocatòria: Sessió ordinària Ple Corporatiu 1/2017

Lloc: Sala Plens Ajuntament

Dia: dijous, 12 de gener del 2017

Hora:  19,00 hores

Ordre del dia:

 

 

1.- Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior

2.- Llicències d'obres i expedients urbanístics:

- 13/2016, Urb El Pla, 319

- 35/2016, devolucio aval, Urb 274

- 54/2016, devolució aval, Urb 77

3.- Llicències primera ocupació

4.  Aprovació atorgament subvenció urbanització

5.- Aprovació requeriment previ Departament Ensenyament

6.- Modificació puntual POUPM Exp 1/2017

7.- Contractació obra. Mesa Contractació

8.- Aprovació dades padró habitants

9.- Altres assumptes i escrits rebuts: - adhesió acord marc subministrament energia elèctrica

                                                           - subvenció camins municipals Diputació Lleida

                                                           - pressupost SOREA, SA equip emisor-receptor

                                                           - baixa rebut escombraries padró 2016

10.- Assumptes sobrevinguts

11.- Relació despeses-ingressos: novembre-desembre

12.- Precs i preguntes

 

 

 

 

 

 

 

 

Jordi Rosell Ginesta,

Alcalde

 

Prats i Sansor,  9 de gener del 2017

Ple Corporatiu 12/2016

Data d'inici de la sessió 15-12-2016

Hora d'inici de la sessió 19,00

Lloc Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

En virtud de l'article 53.1c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, i com a membre que sou de la Corporació, us convoco, a la sessió ordinària del Ple Corporatiu de l'Ajuntament de Prats i Sansor.

 

Convocatòria: Sessió ordinària Ple Corporatiu 12/2016

Lloc: Sala Plens Ajuntament

Dia: dijous, 15 de desembre del 2016

Hora:  19,00 hores

Ordre del dia:

 

 

1.- Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior

2.- Llicències d'obres i expedients urbanístics:

- 52/2016, Urb El Pla, 5

- 53/2016, Urb el Pla, 47

- 39/2016, Urb el Pla, 206

- 47/2016,  Urb El Pla 62

- 36/2016, devolucio aval

- 7/2014, devolució aval

3.- Llicències primera ocupació

4.  Aprovació expedient generació de crèdits

5.- Aprovació inicial Pressupost 2017

6.- Modificació Pla Parcial El Pla

7.- Contractació obra menor Cami del Molí

8.- Altres assumptes i escrits rebuts: - escrit neu Das

                                                           - escrit bombers Alp

                                                           -

9.- Assumptes sobrevinguts

10.- Relació despeses-ingressos: novembre-desembre

11.- Precs i preguntes

 

 

 

 

 

 

 

 

Jordi Rosell Ginesta,

Alcalde

 

Prats i Sansor,  12 de desembre del 2016

 

 

 

 

 

 

 

Ple Corporatiu 11/2016

Data d'inici de la sessió 14-11-2016

Hora d'inici de la sessió 19,00

Lloc Ajuntament

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

En virtud de l'article 53.1c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, i com a membre que sou de la Corporació, us convoco, a la sessió extraordinària del Ple Corporatiu de l'Ajuntament de Prats i Sansor.

 

Convocatòria: Sessió Extraordinària Ple Corporatiu 11/2016

Lloc: Sala Plens Ajuntament

Dia: dilluns, 14 de novembre del 2016

Hora:  19,00 hores

Ordre del dia:

 

 

1.- Verificació i aprovacio del Text Refós modificació POUPM

2.- Acord de desestiment expedient contractació

3.- Aprovació expedient contractació

4.- Aprovació subvenció urbanització

5.- Expedient adquisició terreny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jordi Rosell Ginesta,

Alcalde

 

Prats i Sansor,  10 de novembre del 2016

Ple Corporatiu 10/2016

Data d'inici de la sessió 02-11-2016

Hora d'inici de la sessió 19,00

Lloc Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

En virtud de l'article 53.1c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, i com a membre que sou de la Corporació, us convoco, a la sessió ordinària del Ple Corporatiu de l'Ajuntament de Prats i Sansor.

 

Convocatòria: Sessió Ordinària Ple Corporatiu 10/2016

Lloc: Sala Plens Ajuntament

Dia: dimecres, 2 de novembre del 2016

Hora:  19,00 hores

Ordre del dia:

 

1.- Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior

2.- Llicències d'obres i expedients urbanístics:

- 13/2016, Urb 319

- 42/2016, Urb 227

- 47/2016-49/2016, Urb 62

- 46/2016, cami

 

3.- Llicències primera ocupació:

- 34/2016, Urb 92

 

4.- Devolució avals obres

5.- Requeriments - Informes urbanístics: - 5072016, capacitat ramadera

6.- Subvenció Diputació Lleida aigua

7.- Aprovació text refós modificació POUPM

8.- Expedient contractació Carrer Rocs-Sant Serni

9.- Decrets Alcaldia donar compte

10.- Altres assumptes i escrits rebuts: - autorització intervenció arqueològica

                                                             - mercat artesanal pagès

                                                             - baixa padro escombraries

                                                             - pressupost campana església

                                                             - actuació xarxa rural i veïnal

                                                             - noms carrers

                                                             - adhessió conveni AEAT i FEM

                                                             - pròrroga serveis Telecomunicacions Localret

                                                            -  subvenció Diputació camins municipals

                                                            

11.- Assumptes sobrevinguts

12.- Relació despeses-ingressos:setembre-octubre

13.- Precs i preguntes

 

 

 

Jordi Rosell Ginesta,

Alcalde

 

Prats i Sansor,  27 d’octubre del 2016

Ple Corporatiu 9/2016

Data d'inici de la sessió 26-09-2016

Hora d'inici de la sessió 21,00

Lloc Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

En virtud de l'article 53.1c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, i com a membre que sou de la Corporació, us convoco, a la sessió ordinària del Ple Corporatiu de l'Ajuntament de Prats i Sansor.

 

Convocatòria: Sessió Ordinària Ple Corporatiu 9/2016

Lloc: Sala Plens Ajuntament

Dia: dilluns, 26 de setembre del 2016

Hora:  20,00 hores

Ordre del dia:

 

1.- Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior

2.- Llicències d'obres i expedients urbanístics:

- 45/2016, coberta  Carrer Barri

- 41/2016, rompuda rustica

- 44/2016, ampliació Urb 42-43-44

- 42/2016, requeriment Urb 227

 

3.- Llicències primera ocupació:

- 43/2016, Urb 299

 

4.- Devolució avals obres

5.- Requeriments urbanístics:

6.- Festa Major

7.- Diada de la Cerdanya

8.- Expedient contractació Carrer Rocs

9.- Decrets Alcaldia donar compte

10.- Altres assumptes i escrits rebuts: - Addenda conveni recollida fracció organic

                                                             - Pla desenvolupament politiques ocupació

                                                             - Porgrama ocupació contractació AODL

                                                         

11.- Assumptes sobrevinguts

12.- Relació despeses-ingressos: juliol-agost

13.- Precs i preguntes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jordi Rosell Ginesta,

Alcalde

 

Prats i Sansor,  22 de setembre del 2016

Ple Corporatiu 8/2016

Data d'inici de la sessió 30-08-2016

Hora d'inici de la sessió 20,00

Lloc Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

En virtud de l'article 53.1c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, i com a membre que sou de la Corporació, us convoco, a la sessió ordinària del Ple Corporatiu de l'Ajuntament de Prats i Sansor.

 

Convocatòria: Sessió Ordinària Ple Corporatiu 8/2016

Lloc: Sala Plens Ajuntament

Dia: dimarts, 30 d’agost del 2016

Hora:  20,00 hores

Ordre del dia:

 

1.- Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior

 

2.- Llicències d'obres i expedients urbanístics:

- 40/2016,  reforma, Urb 393

- 38/2016, paviment, Urb el Pla, 95

- 30/2016, ampliació termini

- 20/2016, reforma i ampliació, Carrer Barri

- 41/2016, ampliació garatge, Urb 277

 

3.- Llicències primera ocupació:

- 35/2016, Urb, 274

 

4.- Devolució avals obres

 

5.- Requeriments urbanístics:

 

6.- Aprovació Comissió Especial Comptes 2015

7.- Subvenció IDAPA 2016

8.- Expedient modificació pressupost 2/2016

9.- Expedient contractació Carrer Rocs

9.- Decrets Alcaldia donar compte

10.- Altres assumptes i escrits rebuts: - Pla manteniment camins Diputació Lleida

                                                         

11.- Assumptes sobrevinguts

12.- Relació despeses-ingressos: juliol

13.- Precs i preguntes

 

 

 

 

 

Jordi Rosell Ginesta,

Alcalde

 

Prats i Sansor,  24 d’agost del 2016

Ple Corporatiu 7/2016

Data d'inici de la sessió 27-07-2016

Hora d'inici de la sessió 20,00

Lloc Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

En virtud de l'article 53.1c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, i com a membre que sou de la Corporació, us convoco, a la sessió ordinària del Ple Corporatiu de l'Ajuntament de Prats i Sansor.

 

Convocatòria: Sessió Ordinària Ple Corporatiu 7/2016

Lloc: Sala Plens Ajuntament

Dia: dimecres, 27 de juliol del 2016

Hora:  20,00 hores

Ordre del dia:

 

1.- Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior

2.- Llicències d'obres i expedients urbanístics:

- 36/2016, ampliació, Urb 394

- 32/2016, enrajolar, Urb el Pla, 56

- 27/2016, ampliació Urb 60

- 4/2016, revisió impost obra

 

3.- Llicències primera ocupació:

- 35/2016, Urb, 274

- 34/2016, Urb, 92

 

4.- Devolució avals obres

- 19/2016

- 6/2016

 

5.- Requeriments:

  • 33/2016, Urb 299
  • 32/2016, Urb 56
  • 30/2016, Castell, 4
  • 37/2106, Castell, 5

 

6.- Aprovació Comissió Especial Comptes 2015

7.- Aprovació provisional modificació POUPM

8.- Proposta Festes locals 2017

9.- Decrets Alcaldia donar compte

10.- Altres assumptes i escrits rebuts: - Projecte ATMOUNT

                                                           - Festa de l’Arbre 2017

                                                           - Escrit cos bombers Bellver

                                                           - Agencia Tributària diligència embarg

                                                           - Escrit direcció escola

                                                           - Autorització PROVEA

     

11.- Assumptes sobrevinguts

12.- Relació despeses-ingressos: juny

13.- Precs i preguntes

 

 

 

Jordi Rosell Ginesta,

Alcalde

Prats i Sansor,  2 de juliol del 2016

Ple Corporatiu 6/2016

Data d'inici de la sessió 01-06-2016

Hora d'inici de la sessió 20,30

Lloc Ajuntament Prats i Sansor

Tipus Ordinària

Ordre del dia

En virtud de l'article 53.1c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, i com a membre que sou de la Corporació, us convoco, a la sessió ordinària del Ple Corporatiu de l'Ajuntament de Prats i Sansor.

 

Convocatòria: Sessió Ordinària Ple Corporatiu 6/2016

Lloc: Sala Plens Ajuntament

Dia: dimecres, 1 de juny del 2016

Hora:  20,30 hores

Ordre del dia:

 

1.- Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior

2.- Llicències d'obres i expedients urbanístics:

 

- 20/2016, Carrer Barri, 6

- 26/2016, Plaça Major, 3

- 27/2016, Urb el Pla, 60

- 28/2016, Habitatge ús turístic Urb 343

- 29/2016, Urb El Pla, 206

 

3.- Llicències primera ocupació

4.- Aprovació inicial padrons escombraries-cementiri

5.- Subvencions consultori mèdic

6.- Subvencions Diputació IEI

7.- Decrets Alcaldia donar compte

8.- Altres assumptes i escrits rebuts     

9.- Assumptes sobrevinguts

10.- Relació despeses-ingressos: maig

11.- Precs i preguntes

 

 

 

 

 

 

 

 

Jordi Rosell Ginesta,

Alcalde

 

Prats i Sansor,  27 de maig del 2016

 

 

Ple Corporatiu 5/2016

Data d'inici de la sessió 30-05-2016

Hora d'inici de la sessió 10,00

Lloc Ajuntament Prats i Sansor

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

En virtud de l'article 53.1c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, i com a membre que sou de la Corporació, us convoco, a la sessió extraordinària del Ple Corporatiu de l'Ajuntament de Prats i Sansor.

 

 

Convocatòria: Sessió Extraordinària Ple Corporatiu 5/2016

Lloc: Sala Plens Ajuntament

Dia: dilluns, 30 de maig del 2016

Hora:  10,00 del matí

Ordre del dia:

 

 

  • Sorteig per designar els membres de la mesa electoral per a les eleccions a Corts Generals.

 

 

Per complir el que disposen els articles 25 i 26.4 de la Llei orgànica 5/1985, del règim electoral general, es realitzarà al sorteig públic per designar els membres de la mesa electoral que s’ha de constituir el dia 26 de juny del 2016 per a les eleccions a Corts Generals, convocades pel Reial Decret 184/2016, de 3 de maig.

 

D’acord amb la Resolució de la Junta Electoral Central de data 15 de febrer de 2000, en la sessió plenària per designar els membres de les meses electorals no cal que hi hagi el quòrum legalment establert, ja que es tracta d’un sorteig i no d’una deliberació o adopció d’acord pel Ple.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jordi Rosell Ginesta,

Alcalde

 

Prats i Sansor, 24 de maig del 2016

Ple Corporatiu 4/2016

Data d'inici de la sessió 10-05-2016

Hora d'inici de la sessió 20,00

Lloc Ajuntament Prats i Sansor

Tipus Ordinària

Ordre del dia

Convocatòria: Sessió Ordinària Ple Corporatiu 4/2016

Lloc: Sala Plens Ajuntament

Dia: dimarts, 10 de maig del 2016

Hora:  20,00 hores

Ordre del dia:

 

1.- Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior

2.- Llicències d'obres i expedients urbanístics:

 

- 7/2016, expedient urbanistic

- 8/2016, expedient urbanistic

- 11/2016, devolucio aval

- 16/2016, Urb 151

- 18/2016, devolucio aval

- 19/2016, Urb 77

- 20/2016, informe avantprojecte

- 21/2016, Urb 192

- 22/2016, Urb 62

- 23/2016, Urb 152

- 24/2016, Cal Josepet

 

3.- Llicències primera ocupació

4.- Aprovació inicial modificació POUPM

5.- Aprovació liquidació pressupost 2015

6.- Decrets Alcaldia donar compte

7.- Altres assumptes i escrits rebuts     

8.- Assumptes sobrevinguts

9.- Relació despeses-ingressos: abril-maig

10.- Precs i preguntes

Jordi Rosell Ginesta,

Alcalde

Prats i Sansor,  5 de maig del 2016

 

Ple Corporatiu 3/2016

Data d'inici de la sessió 07-04-2016

Hora d'inici de la sessió 20,00

Lloc Ajuntament Prats i Sansor

Tipus Ordinària

Ordre del dia

Convocatòria: Sessió Ordinària Ple Corporatiu 3/2016

Lloc: Sala Plens Ajuntament

Dia: dijous, 7 d’abril del 2016

Hora:  20,00 hores

Ordre del dia:

 

1.- Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior

2.- Llicències d'obres i expedients urbanístics:

- 10/2016, Cobert poligon 1-104

- 11/2016, Comunitat Avet Blau

- 12/2016, Rectificació cadastre

- 13/2016, Avantprojecte Urb 319

- 14/2016, Ampliació capacitat explotació

- 15/2016, Explotació

3.- Llicències primera ocupació

4.- Convocatòria compensacions econòmiques càrrecs electes

5.- Aprovació Pla Pressupostari 2017-2019

6.- Contracte menor obra ermita Sant Salvador

7.- Autorització Duatló Aeròdrom

8.- Altres assumptes i escrits rebuts: - Neteja llera CHE

                                                           - Petició recursos setmana energía 2016

                                                           - Fundació Adis col·laboració

                                                           - Petició reducció potencia Fecsa Urb

                                                           - Escrit directora escola

                                                           - Espectacles Ripollés Festa Major

                                                           - Implantació sistema de comptadors intel·ligents

                                                           - Informe sanitari-pressupost tancament SOREA

9.- Assumptes sobrevinguts

10.- Relació despeses-ingressos: febrer-març

11.- Precs i preguntes

 

Jordi Rosell Ginesta,

Alcalde

Prats i Sansor,  31 de març del 2016

 

Ple 2/2016

Data d'inici de la sessió 29-02-2016

Hora d'inici de la sessió 19,00

Tipus Ordinària

Ordre del dia

En virtud de l'article 53.1c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, i com a membre que sou de la Corporació, us convoco, a la sessió ordinària del Ple Corporatiu de l'Ajuntament de Prats i Sansor.

 

Convocatòria: Sessió Ordinària Ple Corporatiu 1/2016

Lloc: Sala Plens Ajuntament

Dia: dilluns, 1 de febrer del 2016

Hora:  19,00 hores

Ordre del dia:

 

1.- Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior

2.- Llicències d'obres:

                                  -  46/2015, Obres Leonardo Bonet

                                  -  47/2015, Propietat horitzontal

                                  -  6/2013, Devolució aval runes

                                  -  Diputacio Lleida, Obres SOREA, SA

                                  -  Requeriment modificació POUPM

                                  

3.- Llicències primera ocupació

4.- Aprovacio certificació obra Sansor

5.- Atorgament Subvenció Urbanitzacions

6.- Expedient modificacio pressupost transferències 4/2015

7.- Expedient regularitzacio saldos 5/2015

8.- Aprovacio definitiva Pressupost 2016

9.- Altres assumptes i escrits rebuts: - increment salarial

                                                           - autoritzacio local social

10.- Assumptes sobrevinguts

11.- Relació despeses-ingressos: desembre-gener

12.- Precs i preguntes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ple Corporatiu 1/2016

Data d'inici de la sessió 31-01-2016

Hora d'inici de la sessió 19,00

Tipus Ordinària

Ordre del dia

En virtud de l'article 53.1c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, i com a membre que sou de la Corporació, us convoco, a la sessió ordinària del Ple Corporatiu de l'Ajuntament de Prats i Sansor.

 

Convocatòria: Sessió Ordinària Ple Corporatiu 1/2016

Lloc: Sala Plens Ajuntament

Dia: dilluns, 1 de febrer del 2016

Hora:  19,00 hores

Ordre del dia:

 

1.- Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior

2.- Llicències d'obres:

                                  -  46/2015, Obres Leonardo Bonet

                                  -  47/2015, Propietat horitzontal

                                  -  6/2013, Devolució aval runes

                                  -  Diputacio Lleida, Obres SOREA, SA

                                  -  Requeriment modificació POUPM

                                  

3.- Llicències primera ocupació

4.- Aprovacio certificació obra Sansor

5.- Atorgament Subvenció Urbanitzacions

6.- Expedient modificacio pressupost transferències 4/2015

7.- Expedient regularitzacio saldos 5/2015

8.- Aprovacio definitiva Pressupost 2016

9.- Altres assumptes i escrits rebuts: - increment salarial

                                                           - autoritzacio local social

10.- Assumptes sobrevinguts

11.- Relació despeses-ingressos: desembre-gener

12.- Precs i preguntes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jordi Rosell Ginesta,

Alcalde

 

Prats i Sansor,  28 de gener del 2016

Ple Corporatiu 15/2015

Data d'inici de la sessió 15-12-2015

Hora d'inici de la sessió 19,00

Tipus Ordinària

Ordre del dia

En virtud de l'article 53.1c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, i com a membre que sou de la Corporació, us convoco, a la sessió ordinària del Ple Corporatiu de l'Ajuntament de Prats i Sansor.

 

Convocatòria: Sessió Ordinària Ple Corporatiu 15/2015

Lloc: Sala Plens Ajuntament

Dia: dimecres, 16 de desembre del 2015

Hora:  19,00 hores

Ordre del dia:

 

1.- Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior

2.- Llicències d'obres:

                           

                                   - 41/2015, Gallo, obra reforma Urb. 214, requeriment

                                   - 42/2015, Urb 51-53

                                   - 44/2015, teulada, Carbonell

                                  -  45/2015, Urb 63, Forga

                                  -  15/2015, Sheep Wolt

                                  -  40/2015, Sheep Wolt

                                  -  46/2015, expedient protecció legalitat urbanística

                                  

3.- Llicències primera ocupació: 

4.- Contractació personal laboral

5.- Subvenció Urbanitzacions

6.- Aprovació inicial tarifes CASSA, SLU

7.- Modificació Pressupost 3/2015

8.- Aprovacio inicial Pressupost 2016

9.- Nomenament comissió municipal de delimitació

10.- Altres assumptes i escrits rebuts: - prorroga i contractació obra PADES

                                                             - informe línea telefónica

                                                             - obres esglésies

                                                             - publicacio edicte “Torrelles”

                                                             - suport projecte PIRINNOWA’TT

                                                             - representant administració eleccions

11.- Assumptes sobrevinguts

12.- Relació despeses-ingressos: setembre - octubre

13.- Precs i preguntes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jordi Rosell Ginesta,

Alcalde

 

Prats i Sansor,  10 de desembre del 2015