Aquestes són totes les persones que han estat escollides democràticament per a representar la ciutadania i el partit al qual pertanyen.

ANA MARIA LÓPEZ I BADOQUIO

REGIDORA

JUNTS

  • Càrrec electe
  • Membre d'equip de govern
  • Ple municipal
  • Turisme i Cultura
Per disposar de més informació referent a aquest càrrec electe, si us plau, dirigiu-vos a l'ajuntament.