Aquestes són totes les persones que han estat escollides democràticament per a representar la ciutadania i el partit al qual pertanyen.

Foto JOAN JOSEP MALRÀS I PASCUAL

JOAN JOSEP MALRÀS I PASCUAL

Alcalde President

JUNTS

  • Càrrec electe
  • Alcalde/ssa
  • Membre d'equip de govern
  • Ple municipal
  • Hisenda, Recursos humans i Relacions Institucionals
Per disposar de més informació referent a aquest càrrec electe, si us plau, dirigiu-vos a l'ajuntament.

Conjunt de dades que recull totes les persones que han estat escollides democràticament per a representar la ciutadania i el partit al qual pertanyen.

0 Registres carregats