Vols implicar-te en les qüestions del dia a dia que gestiona aquest ens? Prefereixes participar en grans projectes o esdeveniments especials? Doncs aquí trobaràs la informació i dades de contacte dels espais de participació ciutadana que existeixen.

Consell d'Entitats de Prades

Descripció

El Consell d'Entitats de Prades és un òrgan de participació de la ciutadania en el desenvolupament del municipi i una eina de coordinació del teixit associatiu. L'Ajuntament de Prades ha impulsat la creació del Consell d'Entitats d'acord amb el que preveuen els articles 62 i 63 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya.