Normativa d'urbanisme Disponible a: NORMES DE PLANEJAMENT. MUNICIPIS CAMP DE TARRAGONA

Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Vols conèixer  les normes vigents en matèria urbanística que segueix l'ens? Aquest és el lloc on consultar-les.