Aquests són tots els convenis i encàrrecs de gestió que ha subscrit l'ens amb persones públiques i privades, és a dir, qui els signa i quan han estat signats i també fins a quina data són vigents.

Conveni de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l'Ajuntament de Porrera sobre l'assumpció de les facultats de denúncia i sanció per infraccions a normes de circulació en vies urbanes

Data de signatura 19-11-2020

Vigent

Data d'inici de vigència 19-11-2020

Durada 4 anys

Prorrogable

Documents Conveni_SCT-AjP