Si consultes periòdicament aquest apartat, t'assabentaràs puntualment dels processos de selecció que obri l'ens. En sabràs, entre d'altres, els requisits d'accés i les dates durant les quals es poden presentar les candidatures i quan es faran les proves per accedir-hi.

El present conjunt de recursos recull la informació vinculada a les dades de convocatòries de proves d’accés a la funció pública local i de concursos per a proveir llocs de treball

0 Registres carregats

Procés Selectiu mitjançant concurs de mèrits d'una plaça de funcionari/a, grup C1 tècnic/a auxiliar de biblioteca en funcions de director/a i constitució d'una borsa de treball per proveir futures vacants temporals.

 

Procés Selectiu de concurs oposició d'una plaça de personal laboral, grup C1 tècnic/a auxiliar de biblioteca i constitució d'una borsa de treball per proveir futures vacants temporals.

 

Procés Selectiu de concurs oposició d'una plaça de personal laboral, grup C2 auxiliar administratiu/va i constitució d'una borsa de treball per proveir futures vacants temporals.

 

Procés selectiu de concurs Oposició d'una plaça de personal laboral, oficial 2ona de la brigada d'obres muncipal

 

Procés Selectiu de concurs oposició d'una plaça de personal laboral, conserge pavelló, grup AP

 

Procés Selectiu per cobrir una plaça de funcionàri/a de carrera, grup C1 administratiu/va, per concurs oposició lliure

 

Procés Selectiu de concurs oposició d'una plaça de personal laboral, grup C2 auxiliar administratiu/va i constitució d'una borsa de treball per proveir futures vacants temporals.