La majoria de les decisions més rellevants que es porten a terme en un ens es prenen a les sessions plenàries, ja que el Ple és l'òrgan de màxima representació política de la ciutadania. Aquí hi ha tots els documents que deixen constància de la presa de decisions que tenen lloc en el marc d'aquestes reunions, això sí, sense dades de caràcter personal.

Aquest conjunt de dades recull tots els acords presos en les sessions del Ple de l'entitat local, -prèvia adopció de les mesures que correspongui per part de l'ens-, per tal de garantir el compliment de les normes sobre protecció de dades personals.

0 Registres carregats

D’acord amb l’article 88.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, les sessions del Ple són publiques, no obstant això no es publicaran de forma integra els acords continguts en les mateixes que continguin elements que hagin de ser sotmesos als preceptes i garanties de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal ( LOPD). Al respecte dels mateixos es publicaran els extractes dels acords.

2020

Descarrega acta Ple 29/09/2020

Descarrega acta Ple 14/07/2020

Descarrega acta Ple 26/05/2020

Descarrega acta Ple 28/01/2020

2019

Descarrega acta Ple 17/12/2019 ordinari

Descarrega acta Ple 22/10/2019 extraordinari

Descarrega acta Ple 15/10/2019 extraordinari

Descarrega acta Ple 24/09/2019 ordinaria

Descarrega acta Ple 16/07/2019 extraordinaria

Descarrega acta Ple 25/06/2019 extraordinaria

Descarrega acta constitució  ajuntament 15/06/2019

Descarrega acta Ple 12/06/2019 extraordinaria

Descarrega acta Ple 14/05/2019 extraordinaria

Descarrega acta Ple 29/04/2019 extraordinaria

Descarrega acta Ple 02/05/2019 extraordinaria

Descarrega acta Ple 26/03/2019 ordinaria

2018

Descarrega acta Ple 18/12/2018 ordinaria

Descarrega Acta Ple 23/11/2018 extraordinaria

Descarrega Acta Ple 25/09/2018 ordinaria

Descarrega Acta Ple 12/09/2018 extraordinaria

Descarrega Acta Ple 26/06/2018 ordinaria

Descarrega Acta Ple 02/05/2018 extraordinaria

Descarrega Acta Ple 20/03/2018 ordinaria

Descarrega Acta Ple 27/02/2018 extraordinaria

Descarrega Acta Ple 13/02/2018 extraordinaria

2017

Descarrega Acta Ple 19/12/2017 ordinaria

Descarrega Acta Ple 05/12/2017 extraordinaria

Descarrega Acta Ple 22/11/2017 extraordinaria

Descarrega acta Ple 24/10/2017 ordinaria

Descarrega Acta Ple 27/06/2017 ordinaria

Descarrega Acta Ple 28/03/2017 ordinaria

Descarrega Acta Ple 07/02/2017 extraordinaria

2016

Descarrega Acta Ple 27/12/2016

Descarrega Acta Ple 30/09/2016

Descarrega Acta Ple 28/06/2016

Descarrega Acta Ple 31/05/2016 extraordinaria

Descarrega Acta Ple 26/04/2016 extraordinaria

Descarrega Acta Ple 29/03/2016

2015

Descarrega Acta Ple 22/12/2015 OR