En aquest apartat trobareu els indicadors que reflecteixen la transparència de l'ens.

El nivell de transparència de la gestió realitzada per l'Ajuntament de Polinyà s'avalua a través de diversos indicadors, que designen quina informació ha d'estar publicada al web municipal, establerts per:

1- L'Índex de Transparència d'Ajuntaments (ITA), elaborat per l'organització no governamental Transparency International España dedicada a combatre la corrupció, que congrega la societat civil, el sector privat i els governs en una vasta coalició global.

2- El Laboratori de Periodisme i Comunicació per la Ciutadania Plural de la Universitat Autònoma de Barcelona i el seu segell de transparència Infoparticipa, basat en el Mapa de les bones pràctiques de la comunicació pública local a Catalunya.

3- Els indicadors de la nova Llei de Transparència, accés a la informació pública i bon govern de la Generalitat de Catalunya.

L'objectiu és aconseguir un Ajuntament obert a la ciutadania que fomenti la participació i una ciutadania responsable, fent possible el seguiment de l'activitat municipal per part dels veïns i veïnes de Polinyà. Transparència i agilitat en la gestió municipal són dos reptes amb els quals l'Ajuntament de Polinyà està compromès per millorar el servei a la ciutadania.

D’acord amb l’article 18 i següents de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, Les persones majors de 16 anys -a títol individual o en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda-  tenen el dret d’accedir a la informació pública, elaborada per l’Administració i la que aquesta té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l’exercici de les seves funcions, inclosa la que li subministren els altres subjectes obligats d’acord amb el que estableix aquesta llei.  L’exercici d’aquest dret no és condicionat a la concurrència d’un interès personal, no resta subjecte a motivació i no requereix la invocació de cap norma.

A través d'aquestes pàgines, posem a l'abast de la ciutadania la relació completa d'indicadors de Transparència amb la seva darrera data d'actualització i l'enllaç a la informació relativa a l'acció de govern i el funcionament de l'administració municipal:

http://www.mapainfoparticipa.com/index/mapa/

També podeu accedir a l'informe anual de transparència emès pel Síndic de Greuges de Catalunya accedint al següent enllaç:

http://www.sindic.cat/Ca/page.asp?id=356