Vols saber quants béns immobles pertanyen a l'ens? Aquí en pots trobar la llista.

L'Ajuntament aprova cada any l'actualitació de l'Inventari de Bens, drets i obligacions. Accedint als següents enllaços podeu consultar l'inventari de l'any corresponent:

- Documents Inventari 2021: Inventari General, Inventari del Patrimoni municipal del sòl i l'habitatge i acord de Ple d'aprovació de data 28/09/2022

- Documents Inventari 2020: Inventari General, Inventari Patrimoni municipal del sòl i l'habitatge i acord de Ple d'aprovació de data 29/09/2021

- Inventari 2019, aprovat pel Ple de data 30/09/2020

- Inventari 2018, aprovat pel Ple de data 25/09/2019

- Inventari 2017, aprovat pel Ple de data 26/09/2018

L'Ajuntament va aprovar el text refós del catàleg de camins del municipi. Degut a que el document és molt extens, aquest es pot consultar a la Secretaria de l'Ajuntament de Polinyà.