Tots els ens tenen al seu poder algun bé moble de valor històric i artístic. Aquí trobaràs la llista dels que formen part del patrimoni d'aquesta institució.

L'Ajuntament de Polinyà no disposa de béns mobles de valor històric o artístic.

Igualment, l'Ajuntament ha adoptat acords referents a béns d'interés cultural i d'altres:

   - Any 2020: Declaració de l'Església de Sant Salvador de Bé d'Interés Cultural Local (BCIL) (Acord Ple i Resolució Generalitat)

   - Any 2021: Adquisició de béns etnològics de la Masia de Can Monistrol de Polinyà (Acord Ple)

   - Any 2022: Declaració de la Masia de Can Rovira com a Bé d'Interès Cultural Local (BCIL) (InformeAcord Ple)