No saps si aquest ens té aprovat algun pla o programa, anual o pluriennal, que estableixi les directius estratègiques de les polítiques públiques? Si en té, aquest és el lloc on consultar-los.

A continuació podeu accedir a diversos plans i projectes destacats de l'Ajuntament de Polinyà:

- Protocol intern per a la prevenció, detecció, actuació, seguiment i reparació davant de situacions d'assetjament sexual de l'Ajuntament de Polinyà 2023 i acord d'aprovació

- Pla local de joventut de Polinyà anys 2022-2025 i acord d'aprovació

- Pla intern d'igualtat de l'Ajuntament de Polinyà 2022-2026 i acord d'aprovació

- Pla d'Esports de Polinyà 2022-2024 i acord d'aprovació

- Pla de transició energètica 2022 i acord d'aprovació

- Adhesió al Pacte d'Alcaldies-Europa pel clima i l'energia i acord d'aprovació (any 2021) 

- Programa d'activitats per a la sensibilització i l'educació ambiental i acord d'aprovació (any 2021)

- Pla estratègic Eix de la Riera de Caldes i Pla d'acció

- Actuacions per a la modernització i millores als polígons de Polinyà

- Acord de creació del Consell Assessor LOGINCAT i Reglament

- Projecte educatiu de centre de les Escoles Bressol Municipals

- Pla de mobilitat urbana sostenible de Polinyà (Part 1) (Part 2) (Part 3) (Part 4) (Part 5) (Part 6) (Part 7) (Part 8)

(Part 9) (Part 10) (Part 11) (Part 12) (Part 13) (Part 14) (Part 15) (Part 16) (Part 17) (Part 18)

Taula per a la reconstrucció social i econòmica de Polinyà.

- Pla Local de seguretat 2019-2021

- Protocol municipal contra actuacions masclistes i acord d'aprovació

- Protocol comarcal sobre violència masclista a l'espai públic i acord d'adhesió

- Pla local de joventut de Polinyà 2018-2021 i acord d'aprovació

- Acord polític per a la millora de la qualitat de l'aire a la conurbació de Barcelona - adhesió

- Protocol comarcal per a l'abordatge de la violència masclista i acord d'aprovació

- II Pla de polítiques de gènere 2016-2019 i acord d'aprovació

- Pla local de prevenció i gestió dels residus 2017-2025

- Pla de millora del verd urbà

- Pla d'acció per a l'energia sostenible

- Memòria Pla Polígon Sud-Est (Promoció econòmica)

- Pròrroga del Pla d'igualtat

- Pla municipal per a la igualtat entre homes i dones 2007

- Pla intern d'igualtat de l'Ajuntament de Polinyà

- Pla d'accessibilitat de Polinya (Part 1) (Part 2) (Part 3) (Part 4) (Part 5) (Part 6) (Part 7)

- Pacte d'alcaldes 2009