Podràs trobar-hi la informació sobre les resolucions en les què es determina l'accés parcial o denegació de les sol·licituds d'accés a la informació pública (SAIP), per concurrència d'algun dels límits legalment previstos.

El dret d'accés a la informació pública és el dret que tenen les persones a l’accés a la informació elaborada per l’Administració i la que aquesta té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l’exercici de les seves funcions, inclosa la que li subministren els altres subjectes obligats d’acord amb la llei (article 18 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern).

Es tracta d’un dret a títol individual o en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda, no condicionat a un interès personal ni subjecte a motivació ni invocació de cap norma.

Com es pot sol·licitar?

Consulta de peticions

Pots consultar el document en format obert que recull les sol·licituds presentades des de l'any 2016 i la seva tramitació posterior:

RESOLUCIONS DE LA GAIP

La Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (GAIP) recull totes les resolucions refererides a qualsevol administració pública catalana.

 Resolucions de la GAIP referents a l'Ajuntament de Polinyà: