Aquestes són totes les persones que han estat escollides democràticament per a representar la ciutadania i el partit al qual pertanyen.

MATEU MONTSERRAT MIQUEL

Alcalde President

PDeCAT

  • Càrrec electe
  • Alcalde/ssa
  • Membre d'equip de govern
  • Junta de Govern
  • Comissió especial de Comptes
  • Ple municipal

Lloc de naixement: El Pla de Santa Maria, 1951

Agricultor.

Ha estat diputat al Parlament de Catalunya i a la Diputacio de Tarragona. Actualment es president del Consell Comarcal de l'Alt Camp.

Conjunt de dades que recull totes les persones que han estat escollides democràticament per a representar la ciutadania i el partit al qual pertanyen.

0 Registres carregats
Mateu Montserrat i Miquel

Càrrec Alcalde

Documents Perfil professional