Titularitat

La titularitat d'aquesta seu electrònica correspon a l'Ajuntament de Pinós. L'òrgan responsable de la gestió dels continguts i dels serveis accessibles des d'aquesta seu és l'Ajuntament de Pinós.

Disposició de creació

  • Disposició de creació de la Seu electrònica:
    Ordenança d'administració electrònica de l'ajuntament de Pinós (BOP núm. 201, 31 d' octubre de 2013, p. 43).
  • Disposició de creació del registre electrònic:
    Ordenança de creació i funcionament del registre electrònic de l'ajuntament de Pinós (BOP núm. 201, 31 d'octubre de 2013, p. 43).