Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l'ens i dels organismes vinculats. També hi ha les seves dades de contacte i les seves retribucions. En el cas dels alts càrrecs, també les declaracions d'activitats, patrimonials i interessos.

Grup municipal Ara Parets Esquerra Republicana - AM (5 càrrecs)

Jordi Seguer Romero

Alcalde

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

Montserrat Folguera Sans

Regidora

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

Kènia Domènech Àlvarez

2a Tinent d'Alcalde

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

Joan Martorell Mompart

5è Tinent d'alcalde

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

Carme Herrero Endrino

Regidora

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

Grup municipal Sumem Esquerres a Parets (3 càrrecs)

Casandra García Rodríguez

1a Tinent d'alcalde

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

Rosa Martí Conill

4a Tinent d'alcalde

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

Lluís Moreno Garcia

Regidor

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

Grup municipal Parets per la República (1 càrrec)

Neus Jordà Fernández

3a Tinent d'alcalde

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

Grup municipal PSC - CP (7 càrrecs)

Francesc Juzgado Mollá

Regidor portaveu

Veure fitxa 

O'hara Valdivia Rojas

Regidora

Veure fitxa 

Maria Gorina Mollar

Regidora

Veure fitxa 

Antonio Fernández Arimón

Regidor

Veure fitxa 

Laura Lozano Carrasco

Regidora

Veure fitxa 

Francesc de la Torre Escobar

Regidor

Veure fitxa 

Alejandro Villena Urbaneja

Regidor

Veure fitxa 

Grup municipal Ciutadans (1 càrrec)

Manuel Losada Seivane

Regidor portaveu

Veure fitxa 
  • D'acord amb amb l'article 13 del Reial Decret 5/2015, de 30 d'octubre, pel que s'aprova el text refòs de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, aquest Ajuntament no disposa de cap càrrec directiu ni eventual.

A data de març de 2020 continuem sense tenir cap treballador/a d'aquestes característiques