En el cas que s'hagi dictat alguna resolució relativa al règim d'incompatibilitats, aquest és l'apartat on les pots consultar.

No hi ha cap declaració d'incompatibilitat vigent.