Auditories de comptes Disponible a: Sindicatura de comptes de Catalunya

Els recursos públics de l'ens es destinen a la finalitats previstes al pressupost? Es porten a terme de forma correcta els processos relacionats amb les subvencions, la contractació o els convenis? Aquí podràs trobar les auditories de comptes que s'hagin realitzat.

Informe 6/2016

Compte general de les corporacions locals exercici 2014

Sindicatura de comptes de Catalunya