Govern obert i transparència
La informació generada pel Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, a disposició de la ciudadania:
Informació institucional i organitzativa
Organització política, personal, entitats i altres organismes
Gestió econòmica
Pressupostos, gestió tributària i econòmica, i patrimoni
Acció de govern i normativa
Actes, acords, edictes, convocatòries, normatives, plans i estratègies
Contractes, convenis i subvencions
Perfil de contractant, menors, òrgans i convenis de col·laboració
Perfil de contractant Perfil de contractant
Posa't al dia de les licitacions i adjudicacions de contractes del Consorci.
Bústia de factures electròniques Bústia de factures electròniques

Ets proveïdor del Consorci?

Presenta'ns la teva factura electrònicament!

Tauler d'edictes Tauler d'edictes

No hem pogut contactar amb tu i formes part d'un procediment del Consorci?

Accedeix als anuncis i edictes relacionats amb l'activitat del Consorci.

Tràmits electrònics Tràmits electrònics

Quins tràmits pots fer per via electrònica adreçats al Consorci?