enlightened Recorda que la sol·licitud d'autorització per encesa excepcional de focs NO es tramita adreçada al Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.

De totes maneres, per la trascendència de l'encesa de focs quant a la prevenció d'incendis forestals, posem al teu abast més informació sobre com pots fer aquest tràmit.

 

Abans de res, tingues present que, segons l'article 26.1 de les Ordenances del Parc de Collserola, i de forma general:

Queda terminantment prohibit encendre foc en l'àmbit del Parc de Collserola sense l'autorització de l'òrgan gestor, fora del llocs especialment habilitats.

 

Ara bé, si excepcionalment necessites dur a terme treballs i activitats que suposen un risc d'incendi forestal, cal que segueixis les instruccions que trobes en aquest enllaç amb la web de la Generalitat de Catalunya.

 

Per fer-te una idea de com funciona el tràmit, segons el període de l'any i el risc d'incendi associat, l'has de tramitar d'una d'aquestes dues opcions: