L'article 6.8 sobre la llenya del text refós de les Ordenances del Parc de Collserola comença així:

Està totalment prohibit tallar i recollir llenya verda. Només es permetrà la recollida de llenya seca en quantitats reduïdes i per a l'ús domèstic (mai més d'un feix d'un pes no superior a 15 quilograms); aquesta restricció no opera per aquells casos en què la recollida es realitzi emparada en actuacions previstes a la legislació forestal o d'incendis forestals.

 

Per fer aquest tràmit pots contactar amb els Serveis Tècnics del Parc en el telèfon 93.280.06.72 o bé escriure un correu electrònic a: cpc@parccollserola.net

 

Tingues present que l'autorització està supeditada a les següents condicions:

 • NO és permès la recollida
  • Amb finalitat comercial
  • De pinyes, virosta, molsa i terres
  • De llenya tallada i apilada en franges de protecció o altres aprofitaments forestal
 • NO es pot tallar
  • Arbres vius ni branques d'arbres vius
  • Amb mitjans mecànics, amb especial esment a la prohibició de motoserra.
 • Recorda que
  • La vigència de l'autorització pot coincidir amb el període hàbil de caça. Per tant, cal adoptar mesures de seguretat, en especial els dijous, dissabtes, diumenges i festius.
  • És causa de nul·litat l'incompliment de les condicions o normatives establertes a l'autorització.
  • Cal dur l'autorització en el moment de la recollida de llenya seca i mostrar-la a requeriment dels serveis de vigilància del Parc Natural o qualsevol Agent de l'autoritat.
 • Les persones autoritzades
  • Són responsables de qualsevol falta o dany produïdes en l'exercici de la pròpia autorització.
  • S'han de sotmetre en tot moment a les indicacions dels guardes del Parc Natural.

 

Moltes gràcies per la teva col·laboració!

Collserola et cuida, cuida Collserola!