En aquest apartat trobareu els indicadors que reflecteixen la transparència de l'ens.

Anualment, la Sindicatura de Greuges, com a organisme independent, té l'obligació d'emetre un informe avaluador de l'estat de la transparència al sector públic de Catalunya.

Posem a la teva disposició l'enllaç amb la web del Síndic de Greuges, on trobaràs els informes anuals Informe sobre transparència, accés a la informació públic i bon govern.

A més d'aquest instrument avaluador, altres han aparegut per monitoritzar l'evolució dels nivells de transparència en el sector públic.

Esmentem aquests com a rellevants:

  • Infoparticipa: avalua la transparència dels Ajuntaments i amb les dades que recull elabora el MapaInfoparticipa. Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural, de la Universitat Autònoma de Barcelona.
  • ITA: índex de transparència elaborat per Transparency International España, organització sense ànim de lucre que lluita contra la corrupció. 

 

El Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola va ser objecte d'un projecte pilot impulsat per l'Agència de Transparència, com a entitat vinculada a l'Area Metropolitana de Barcelona.

La Monitorització de la Informació, la Publicitat Activa i la Transparència (MIPAT) es va fer durant l'any 2017 i va convergir en un informe sobre el nivell de publicitat activa i transparència del Consorci.

La MIPAT defineix 160 paràmetres, cadascun dels quals identifica una determinada informació objecte de publicitat activa. En l'antiga pàgina web el Consorci va obtenir, sobre 25 paràmetres considerats prioritaris, un resultat global d'un 48%.

 

enlightened Actualment, el Consorci està treballant en la millora de dues eines:

  • un nou disseny de la pàgina web
  • la implementació de la seu electrònica