Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l'ens i dels organismes vinculats. També hi ha les seves dades de contacte i les seves retribucions. En el cas dels alts càrrecs, també les declaracions d'activitats, patrimonials i interessos.

 

Marià Martí Viudes (Barcelona, 1951)

Director gerent del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola des de l’any 1993.

Doctor en Ciències Biològiques l’any 1979 i Llicenciat en Biologia el 1975 per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

De 1976 a 1979, becari investigador a l’Institut de Ciències del Mar de Barcelona, del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC).

 

Trajectòria professional

  • Des de 2016  Membre del Consell d’EUROPARC (Federació Europea de Parcs Naturals i Nacionals).
  • 1997-2017 - Secretari general de FEDENATUR (Federació Europea d’Espais Naturals i Rurals Metropolitans i Periurbans), des de la seva creació fins a integrar-se a l’EUROPARC.
  • 1995 i 2003 - Director del II i el III “Simposi sobre espais naturals i rurals en àrees metropolitanes i periurbanes”.
  • 1991-1993 - Gerent de l’entitat pública Consorci de Formació i d’Iniciatives Professionals de Medi Ambient i Patrimoni de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
  • 1986-1990 - Director tècnic de l’empresa SHIMSA, dedicada a l’organització, direcció i prestació de serveis d’hostaleria i a la realització d’estudis de microbiologia ambiental i de control en hospitals.
  • 1980-1990 - Consultor en temes de medi ambient.
  • 1979-1985 - Director del Departament d’Higiene i Microbiologia Aplicada a l’empresa SAEL (Barcelona), filial de l’empresa multinacional danesa International Services System. Serveis en hospitals en els àmbits de control ambiental, gestió de residus, neteja i desinfecció.

Remuneració

  • Els alts càrrecs són personal laboral que es regeixen per una normativa específica.
  • La remuneració del Director gerent s'inclou, doncs, al quadre de retribucions anuals per al personal laboral, que trobes clicant aquí.

Dades de contacte: cpc@parccollserola.net