La relació de llocs de treball és l'instrument tècnic que permet l'ordenació del personal d'acord amb les necessitats dels serveis i estableix els requisits necessaris per a desenvolupar un determinat lloc de treball. Inclou tots els llocs de treball de funcionaris, i de personal laboral i eventual, independentment de si estan o no pressupostats. En aquest apartat, doncs, podràs consultar tota la relació de places de l'ens.

El text refós de la Relació de llocs de treball (RLT) del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola passa per una tramitació administrativa, que comprèn:

  • Aprovació inicial
  • Exposició pública de 15 dies
  • Aprovació definitiva

Des d'aquí podeu consultar tota la informació relativa a la darrera aprovació de Relació de Llocs de Teball del Consorci  (RLT).

 

Any        Acord aprovació   Anunci    RLT format pdf

 

RLT format xls
 

Juliol 2020

     

Desembre 2020

Desembre 2021