El 18 de setembre de 2019 l'Assemblea General del Consorci va aprovar el Primer Pla d'igualtat de dones i homes de l'entitat.

 

Es tracta d'un conjunt ordenat de mesures a adoptar com a resultat de la diagnosi de la situació actual.

 

En l'elaboració hi ha hagut la participació activa en el projecte d’una Comissió d’Igualtat integrada per personal de l’entitat, amb presència compensada de dones i homes, representants de l’empresa i de la part social, persones dels diferents Serveis, tant personal funcionari com laboral, que duen a terme diferents tasques.

 

L'objectiu del Pla és eliminar els desequilibres i les desigualtats existents entre dones i homes i introduir la prespectiva de gènere als processos de gestió de persones: selecció i contractació, formació, promoció i desenvolupament professional, política retributiva, ordenació del temps de treball i salut laboral, així com la prevenció i actuació davant de l’assetjament sexual i per raó de sexe.

Podeu consultar el Pla i la Diagnosi.