Aquest apartat inclou instruments de gestió de les persones d'accés restringit als empleats públics del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.

 

Per accedir a les intranets corporatives clica-hi a sobre:

 

Recorda que és necessari que tinguis assignats un usuari i una contrasenya.

Si tens alguna consulta, posa't en contacte amb Gestió de Personal del Consorci: rh@parccollserola.net