Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Si consultes periòdicament aquest apartat, t'assabentaràs puntualment dels processos de selecció que obri l'ens. En sabràs, entre d'altres, els requisits d'accés i les dates durant les quals es poden presentar les candidatures i quan es faran les proves per accedir-hi.

Places Data de publicació:    
1 plaça d'Administratiu 10-01-2020    

 

1 plaça d'Administratiu 10-01-2020  
Convocatòria Bases específiques Termini presentació instància Model instància Persones admeses /excloses Convocatòria de proves Resultat proves Resolució convocatòria
OPO 2018
(personal funcionari)
Torn: lliure
Escala Administració General
Subescala Administrativa
Grup i subgrup professional: C1
Fitxa descriptiva lloc de treball

Anunci publicació BOPB

 

09/12/2019

Publicació BOE 08/11/2019

Publicació DOGC 08/11/2019

Instància Relació definitiva de persones admeses i excloses per al procés selectiu

Prova de català:

3 de febrer de 2020, a les 10h. A la seu del Consorci.

Prova teòrica:

18 de febrer de 2020, a les 10h.
A Can Coll

Anunci

Resultats prova de català

Prova teòrica: plantilla respostes

Prova teòrica: resultats