Vols conèixer algun conveni col·lectiu? En aquest apartat hi pots trobar tots aquells que tenen relació amb aquest ens.

Resum Data publicació Enllaç
Criteris interpretatius dels Acords de condicions de treball per al personal funcionari del Consorci del Parc de Collserola 10-11-2003 https://www.seu-e.cat/documents/8368311/8595880/Criteris+interpretatius+dels+Acords+de+condicions+de+treball+per+al+personal+funcionari+del+Consorci+del+Parc+de+Collserola/9a7ce67f-5337-44c8-a8bf-54cef1648185
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), núm. 3857, pàgs. 6968 a 6973. Conveni col·lectiu de treball del Consorci del Parc de Collserola per als anys 2003-2005. Àmbit d'aplicació: personal laboral. 03-04-2003 http://cemical.diba.cat/fitxers/C_Consorciparccollserola_20032005.pdf