Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

El pressupost del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola recull les previsions d’ingressos i els crèdits per a despeses a executar durant l’exercici 2018.

 

Ingressos

Recull els recursos financers de l’entitat. Es nodreix fonamentalment amb aportacions de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.

També fan aportacions diferents ajuntaments, entitats col·laboradores i els preus públics del parc.

 

Despeses

Expressa els crèdits màxims que es poden gastar a cada aplicació pressupostària.

A prop d'un 90% correspon a despesa corrent i el 10% restant es destina a inversions.

 

Podeu trobar el pressupost per al 2018 clicant aquí.