Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Hi ha prevista alguna convocatòria de subvencions i/o ajuts públics? Aquí hi pots trobar la relació actualitzada i les condicions per ser-ne beneficiari.

El Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola no obre convocatòries regulars de subvencions.