Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Aquest és l'espai des d'on pots accedir a la relació d’ ajuts atorgats per l'ens. De cadascun d'ells se n'especifica, entre d'altres aspectes, l'import i l'àmbit al qual fa referència.

El Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola ha continuat el programa d'ajuts econòmics a escoles i institucions qualificades com "de màxima complexitat", ja sigui per qüestions econòmiques, d'exclusió social o per necessitats educatives específiques.

Actualment se subvenciona un 50% del cost de les activitats d'un cicle o de dos grups de classe.

Es presta especial atenció a les peticions provinents d'escoles d'educació especial.

 

enlightened Durant l'any 2016 es van subvencionar 13 escoles o fundacions educatives; 9 d'elles de la ciutat de Barcelona.