En aquest apartat podràs consultar el codi de conducta dels grups d'interès d'aquest ens, que recull les regles ètiques que es comprometen a complir.

Podeu consultar el codi de conducta dels grups d'interès clicant el següent enllaç.

Codi conducta dels grups d’interès disponible a: Departament de Justícia, Generalitat de Catalunya http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/grups_interes/pmf/#bloc13