Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l'ens i dels organismes vinculats. També hi ha les seves dades de contacte i les seves retribucions. En el cas dels alts càrrecs, també les declaracions d'activitats, patrimonials i interessos.

Aquest apartat respon a l’obligació establerta als articles 4, 9, 55, 56 i 57 de la Llei 19/2014 de publicar la informació relativa als càrrecs electes (representants locals),  la relació dels càrrecs eventuals, el codi de conducta i la situació patrimonial: