La relació de llocs de treball és l'instrument tècnic que permet l'ordenació del personal d'acord amb les necessitats dels serveis i estableix els requisits necessaris per a desenvolupar un determinat lloc de treball. Inclou tots els llocs de treball de funcionaris, i de personal laboral i eventual, independentment de si estan o no pressupostats. En aquest apartat, doncs, podràs consultar tota la relació de places de l'ens.

0 Registres carregats

Relació de llocs de treball va ser aprovada pel Ple de l’Ajuntament  en data 27/11/2003 i modificada posteriorment pel mateix òrgan en les següents dates: 27/01/2005, 29/09/2005, 29/06/2006, 25/01/2007, 29/03/2007, 25/10/2007, 12/02/2008, 31/07/2008, 29/01/2009, 27/05/2010, 30/09/2010, 24/02/2011, 26/04/2012, 31/05/2012 24/09/2015 i  28/11/2019.

 

Podeu consultar informació sobre la plantilla aprovada mitjançant el Pressupost de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans des de l'any 2012 així com la última Relació de Llocs de Treball aprovada clicant en aquest enllaç.