Quina és la llista de contractes oberts i negociats que s'han adjudicat els darrers anys? Pots consultar-la aquí.

Les dades que es mostren en aquest ítem han estat extretes de les publicacions en els diaris oficials. Aquesta informació no està estandarditzada fet que pot implicar que en alguns casos no apareguin dades en tots els camps.

0 Registres carregats

Perfil del contractant:

Seguint aquest enllaç trobareu més informació sobre els procediments oberts de contractació de l'Ajuntament, així com tota la documentació dels mateixos.

 

Relació de contractes oberts i negociats:

L'Ajuntament posa a més a disposició la relació dels contractes oberts i negociats des de l'exercici 2015 en format reutilitzable (excel). El podeu consultar clicant l'arxiu adjunt: